Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist endret 09.02.2021

1. Innledning

Sky Insurance AS (”Sky Insurance”) er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er ansvarlig for å sikre at behandlingen utføres på en trygg og sikkert måte i samsvar med gjeldende lovgivning.

Å beskytte dine personopplysninger er svært viktig for oss. Med denne personvernserklæringen vil vi hjelpe deg å forstå måten vi samler inn, lagrer og behandler personopplysninger på.

Behandlingsansvarlig:
Sky Insurance AS
Gange-Rolvs gate 1C
0273 Oslo
E-post: kundeservice@skyinsurance.no
Telefon: +47 22 71 71 72

1.1 Endringer i personvernserklæringen

Denne personvernserklæringen kan på et eller annet tidspunkt få noen endringer, en oppdatert versjon av personvernserklæringen vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider, så du kan finne nyeste oppdatering der.

2. Personopplysninger

2.1 Opplysninger som innhentes

Personopplysninger er vurderinger eller opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder og fødselsnummer (fødselsdato + personnummer), samt øvrige opplysninger som oppgis ved henvendelser til oss eller som er nødvendige for oss å produsere et tilbud til deg.

2.2 Slik samler vi inn personopplysningene dine

Vi innhenter i hovedsak personopplysningene direkte fra deg, men i noen tilfeller kan det være behov for å benytte seg av en tredjepart.
Det er nødvendig med tilstrekkelig informasjon for å kunne tilby deg riktig forsikring, tilpasset ditt behov for nå- og fremtiden, og for at vi skal kunne håndtere din forsikringsavtale på best mulig måte. Hvilke opplysninger vi trenger avhenger av hvilke forsikringer du trenger.

Vi innhenter alltid denne informasjonen:

Noen ganger trenger vi å hente mer informasjon fra deg eller fra andre kanaler. Dette kan være nødvendige kilder for å tilby deg rett forsikring, for å vurdere om ditt forsikringsbehov er dekket, o.l. Vi innhenter derfor opplysninger fra:

De gangene vi henter inn opplysninger fra andre kilder enn deg selv, gjør vi det med hjemmel i loven, forsikringsavtalen eller etter et eksplisitt samtykke fra deg.

Du er ikke forpliktet til å gi oss den informasjonen vi trenger rundt dine personopplysninger, men da kan vi kanskje ikke tilby våre produkter og tjenester.

3. Vårt ansvar som behandlingsansvarlig

3.1  I egenskap av å være behandlingsansvarlig, er vi ansvarlige for å påse at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning, samt sørge for at dine rettigheter vil ha innvirkning på behandlingen. Du kan når som helst ta kontakt for å utøve dine rettigheter. Våre kontaktdetaljer finner du øverst på første side av disse personvernbestemmelse.

3.2  Vi plikter å besvare din anmodning om å utøve deres rettigheter 30 dager etter mottak av anmodning. Dersom anmodningen er komplisert, eller dersom vi har mottatt et stort antall anmodninger, har vi rett til å forlenge svarfristen med ytterligere to måneder. Dersom vi finner at vi ikke kan etterkomme dine ønsker, vil vi innen 30 dager forklare hvorfor og informere de registrerte om deres rett til å sende klage til Datatilsynet.

3.3 Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til kundeservice@skyinsurance.no. Dersom dine opplysninger ikke er riktige eller ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

3.4 Slik behandler vi personopplysninger

Hos Sky Insurance behandler vi personopplysninger for å kunne yte forsikringstjenester på best mulig måte. Under finner du opplysninger om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

3.4.1  Inngå og administrere forsikringsavtaler For at vi skal kunne oppfylle og administrere din avtale, må vi behandle dine personopplysninger når vi lager tilbud, signerer forsikringsavtaler, fornyer forsikringsavtaler, fakturerer premie og ufører

3.4.2  Oppfyllelse av rettslige forpliktelser Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser iht. lov, forskrifter eller krav fra myndighetene. I visse tilfeller må vi dele personopplysninger med myndighetene for å oppfylle våre forpliktelser. Eksempler på offentlige myndigheter er Økokrim, Skatteetaten og NAV. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

3.4.3  Forebygge og avdekke straffbare handlinger Vi må behandle personopplysninger ved å utføre kontroller slik at vi kan bidra til å oppdage og avdekke straffbare handlinger som er av kriminelle handlinger.

3.4.4  Kommunikasjon via telefon, e-post, SMS og brev Vi behandler personopplysninger for at vi skal kunne selge/tilby forsikring. Som registrert kunde vil du kunne eksempelvis motta e-post og SMS relatert til forsikringstilbud/poliser du har. Dette er definert som berettiget interesse og vil ikke bes om samtykke til.

4. Forsikringsagent

Vi opptrer som tilbyder for Codan forsikring (Tilbyder) og behandler derved personopplysninger på Tilbyders vegne, i forbindelse med innhenting av tilbud og ved eventuell senere avtaleinngåelse.

5. Oppbevaring og sletting

Personopplysningene oppbevares så lenge det er nødvendig for å overholde og administrere forsikringsavtalen.
Personopplysningene knyttet til mulige kunder slettes etter 30 dager etter at de ble lagt inn i databasen, så fremt det ikke etableres et kundeforhold eller samtykke til fortsatt lagring er gitt.

6. Automatiserte avgjørelser

Vi bruker per i dag ikke automatiserte avgjørelser.

7. Dine rettigheter

Du har når som helst rett til å få innsyn i de opplysningene vi har om deg, etter personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38) og GDPR (General Data Protection Regulation)

8. Personvern på www.skyinsurance.no

Vi henter inn personopplysninger om deg på vår nettside.
Du kan legge igjen dine personopplysninger i den hensikt om å bli kontaktet av våre forsikringsrådgivere. Eksempelvis under skjemaet «kontakt meg»